Doç. Dr. MURAT SELİM SELVİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. MURAT SELİM SELVİ

T: (0282) 250 2804

M msselvi@nku.edu.tr

W msselvi.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Doktora
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BALIKESİR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
Doç. Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
2010-
Yrd. Doç. Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
2002-
Araş. Gör. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
1998-
Araş. Gör. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
1996-
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İİBF / İŞLETME ATAMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ KOMİSYON ÜYESİ
2014-2015
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İİBF / İŞLETME-ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
2014-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İİBF / İŞLETME
2014-
Eğitim Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İİBF / İŞLETME BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTIM PROGRAM KOORDINATÖRÜ
2013-2015
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İİBF, STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU ÜYESİ / İŞLETME
2013-2015
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖN.KUR.ÜYELİĞİ
2013-2015
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
Enstitü Müdür Yrd. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
2006-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Pazarlama
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Hizmet Pazarlaması
Ürün ve Marka Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SELVİ M. S., Attitudes of University Students Voters Towards Political Messages in Social Media,, International Journal of Electronic Government Research, vol. 12, pp. 67-89, 2016.
Özgün Makale Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, Compendex (Elsevier Engineering Index), INSPEC
2. SELVİ M. S., KAYAR Y., Reverse Logistics Activities in Enterprises and Implementation Reasons, Journal of Research in Business and Social Science ( IJRBS), , vol. 5, pp. 15-29, 2016.
Özgün Makale
3. SELVİ M. S., KAYAR Y., Problems Encountered in the Process of Reverse Logistics and Their Solutions, International Journal of Current Research, vol. 7, pp. 22046-22053, 2015.
Özgün Makale IndexCopernicus, Google scholar, open access,ICMJE, cnki.net, DRJI, ROAD, ULRICH,GORA,Journal Index, Inno Space, Journal Seek, Pub Med, ESJI Erişim Linki
4. SELVİ M. S., Mobile Marketing Applications of Travel Agencies in Turkey, Journal of Research in Business and Social Science ( IJRBS), , vol. 3, pp. 68-84, 2014.
Özgün Makale RePEC, DOAJ, Google Scholar, EconPapers, Ideas, Proquest, ASOS Index
5. KILIÇ G., SELVİ M. S., PELİT E., The relationship between professional burnout and job satisfaction levels of employee: A study into employees in hotel enterprises, International Journal of Human Sciences, vol. 8, pp. 439-463, 2011.
Özgün Makale Index Copernicus, EBSCO,
6. KILIÇ G., SELVİ M. S., Assessing The Undergraduate Tourism Students’ Views about Reengineering The Faculties of Commerce And Tourism Education, The Academic Journal Management and Education, vol. 3, pp. 46-55, 2009.
Özgün Makale EBSCO
7. KILIÇ G., SELVİ M. S., The Effects of Occupational Health and Safety Risk Factors on Job Satisfaction in Hotel Enterprises, Ege Academic Review, vol. 9, pp. 903-921, 2009.
Özgün Makale EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Director of Open Access Journals , EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc
8. SELVİ M. S., DEMİR C., Relationship Among Branding, Career Development And Tourism Education: An Implication From Turkey, Ege Academic Review, Journal of Economic, Administrative and Political Studies, vol. 7, pp. 391-411, 2007.
Özgün Makale EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Director of Open Access Journals , EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SELVİ M. S., Ev Hanımlarının hedonik Tüketim Eğilimlerine İlişkin Bir Araştırma, BJSS Balkan Journal of Social Sciences, cilt 6, ss. 108-133, 2017.
Özgün Makale asos,proQuest, index copernicus, arastirmax, ZDB Erişim Linki
2. SELVİ M. S. ., Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları, BJSS Balkan Journal of Social Sciences, cilt 2017, ss. 41-59, 2017.
Özgün Makale ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest
3. SELVİ M. S., IŞIK G., İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma, International Anatolia Academic Online Journal (IAAOJ), Social Science, cilt 3, ss. 29-39, 2015.
Özgün Makale SOBİAD, ESJİ,parc academic search
4. SELVİ M. S. ., AĞCA N., Okul Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi, International Anatolia Academic Online Journal (IAAOJ), Social Science, cilt 3, ss. 1-19, 2015.
Özgün Makale SOBİAD, ESJİ,parc academic search
5. SELVİ M. S., ERDEM Y., KAYAR Y., Örgütsel Stres Kaynakları ve Baş Etme Yolları: Tekirdağ Adliyesi Örneği, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 3, ss. 56-76, 2014.
Özgün Makale Ebsco,asos, DOAJ, arastirmax
6. SELVİ M. S., GÜNEY M., IŞIK H., Özel Hastanelerde İşletmecilik Sorunları:Tekirdağ Kent Merkezinde Bir Örnek Olay İncelemesi, NKÜ, Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi , 2014.
Özgün Makale asos, ProQuest, Index Copernicus, ZDB
7. SELVİ M. S., ÖZKAN A. H., Employee Loyalty in Frontier Markets of Anatolia, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, cilt 4, ss. 174-179, 2013.
Özgün Makale TÜBİTAK ULABİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)
8. KİŞİOĞLU E., SELVİ M. S., Yerel Etkinliklerin Tekirdağ’ın Destinasyon İmajına Etkisi: Yerel Paydaşlar Açısından Bir Değerlendirme, International Anatolia Academic Online Journal (IAAOJ Sosyal Bilimler Dergisi), cilt 1, ss. 68-102, 2013.
Özgün Makale SOBİAD, ESJİ,parc academic search
9. SELVİ M. S., DEMİRER D., Ekolojik Tatil Çiftliklerinin TATUTA Projesi Deneyimine İlişkin Örnek Olay İncelemesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt 23, ss. 187-202, 2012.
Özgün Makale EBSCO - Hospitality & Tourism Complete Leisure Recreation and Tourism Abstracts TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı CAB Abstracts EBSCO - SPORTDiscus Global Health databases CABI full text
10. AYDIN E., SELVİ M. S. ., Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Düzce İli Örneği, International Journal of Social and Economic Science (IJSES), cilt 2, ss. 145-155, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. AYDIN E., SELVİ M. S., Kırsal Turizm Tanıtımında Yerel Paydaşların Rolü: Artvin-Arhavi İlçesi Örneği, International Journal of Social and Economic Science (IJSES), cilt 2, ss. 133-144, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. SELVİ M. S. ., ŞAHİN S., Yerel Yönetimler Perspektifinden Sürdürülebilir Turizm: Batı Karadeniz Örneği, International Journal of Social and Economic Science (IJSES), cilt 2, ss. 23-26, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. SELVİ M. S., SAÇILIK M. Y., ÇEVİK S., CAVLAK N., Zamanla Sınırlı Tatil Sistemlerinde Tüketici Şikâyetlerine İlişkin Bir İçerik Analizi, Turizm & Araştırma Dergisi, cilt 1, ss. 1-21, 2012.
Özgün Makale asos
14. SELVİ M. S., Bakkal Esnafının Pazarlama Sorunları, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt 45, ss. 93-103, 2008.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)
15. SELVİ M. S., TEMELOĞLU E., Otel İşletmelerinde Markalaşmanın Tüketici Satın alma Davranışı Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir araştırma, Ege Academic Review, Journal of Economic, Administrative and Political Studies, cilt 8, ss. 95-122, 2008.
Özgün Makale EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Director of Open Access Journals , EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc
16. SELVİ M. S., EMEÇ H., ÖZKOÇ H., Mağaza İmajı, Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, cilt 22, ss. 105-121, 2007.
Özgün Makale Ulakbim, DOAJ, Index Copernicus, UlrichsWEB, Econlit, JournalTOCs, CiteFactor, EconBip, DRJI, arastirmax, asos, Akademik Dizin
17. SELVİ M. S., KILIÇ İ., Perakende Yapı Endüstrisinde Yapı Marketleri İle Küçük Esnafların Müşterilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi, ss. 25-43, 2006.
Özgün Makale EconLit, EBSCOhost, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
18. SELVİ M. S., AB’nin Türkiye Turizmine Olası Etkileri: Müzakereler Sürecinde Bir Değerlendirme, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 2, ss. 149-167, 2006.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index, Citefactor ve Asos
19. SELVİ M. S. ., KILIÇ İ., Assessing Drivers of Brand Choice Process of University Students, Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt 24, ss. 189-210, 2006.
Özgün Makale EconLit, TÜBİTAK ULAKBİM ve ASOS
20. SELVİ M. S. ., ERCAN F. ., Otel İşletmelerinde Müşteri Sadakatinin Değerlendirilmesi: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, cilt 9, ss. 159-187, 2006.
Özgün Makale DOAJ Directory of Open Access Journal• MLA Modern Language Association• Ebscohost• Index Copernicus• Türk Eğitim İndeksi• Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index
21. SELVİ M. S., Toptan Yaş Meyve-Sebze Satın alma Sürecinde Büyük Alışveriş Merkezleri ile Meyve-Sebze Hal’lerinin Satın alma Personeli Açısından Değerlendirilmesi, Pazarlama Dünyası Dergisi, cilt 20, ss. 47-55, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
22. SELVİ M. S., Devre tatilin Kaplıca Merkezinde Tüketiciler Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 1, ss. 151-171, 2003.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index, Citefactor ve Asos
23. SELVİ M. S., Kaplıca Merkezinde Devre Mülk Uygulama Modeli, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 5, ss. 84-104, 2003.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials Directory, EBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database, SOBİAD
24. SELVİ M. S., Kaplıca Merkezinde Devre Tatil Satınalma Nedenlerinin Tüketicilerin bazı Demografik Özellikleriyle İlişkilerini Belirlemeye Yönelik Bir araştırma, Pazarlama Dünyası Dergisi, cilt 17, ss. 24-29, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
25. SELVİ M. S., Termal ürün Pazarlamada Tutundurma Karması Elamanlarının Rolü: Termal Bölgede Devre Mülk Sistemi uygulayan İşletmeler İle Diğer Termal Otel İşletmeleri Açısından Bir Karşılaştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt 17, ss. 95-105, 2002.
Özgün Makale ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) DOAJ (Directory of Open Access Journals) Index Copernicus UlrichsWeb AEAweb: American Economic Association: EconLit JournalTOCs CiteFactor EconBib DRJI (Directory of Research Journals Indexing) Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi ASOS (Sosyal Bilimler indeksi) Akademik Dizin Oaji.net (Open Academic Journals Index) Dergipark Google Akademik
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. SELVİ M. S., Dünyada ve Türkiye’de Kaplıca Turizmi, Turizmde Seçme Makaleler, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) Yayını, ss. 47-61, 2000.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. SELVİ M. S., Uluslararası Turizm Hareketleri ve Türkiye, İzmir Ticaret Odası Dergisi, cilt 71, ss. 42-48, 2000.
Özgün Makale Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. SELVİ M. S., Hizmet Endüstrisinde Turizm-Kalite İlişkisi, Standart Dergisi, cilt 36, ss. 106-109, 1997.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. SELVİ M. S. ., Habitat’ın Türk Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, Yorum-İnceleme, Dünya Ekonomi-Politika Gazetesi, 1996.
Tartışma/Yorum Endekste taranmıyor
5. SELVİ M. S., Kangal Balıklı Kaplıcası ve Sedef Hastalığı, Turizm Yıllığı, ss. 270-279, 1994.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. SELVİ M. S., Handbook of Research on Waste Management Techniques for Sustainability, Bölüm: Physical Distribution Problems of Textile Companies in Turkey, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Akküçük, Ulaş, 2016.
Bilimsel Kitap
2. TENİKLER G., SELVİ M. S., Handbook of research on developing Sustainable Value in Economics Finance and Marketing, Bölüm: A Modern Approach to Sustainable Resource management: Ecological Footprint, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Akküçük, Ulaş, 2015.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C - Avcıkurt, C; Demirkol, Ş ve Zengin, B.(edi.), Yayın Yeri: İstanbul. Değişim Yayınları., 2009.
2. , Turistik Ürün Çeşitlendirmesi - Hacıoğlu, N. ve Avcıkurt, C.(editörler), Yayın Yeri: Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. , 2008.
3. , İlişkisel Pazarlama, Stratejiler ve Teknikler- Selvi, M.S., Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, 2007.
4. , Turizm Hukuku ve Mevzuatı - Yıldırım, H. (ed), Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, Ankara., 2007.
5. , Selvi, M.S.. Marka Yönetimi, Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, 2006.
6. , Selvi, M.S.. Müşteri Sadakati, Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, 2006.
7. , Selvi, M.S. ve Artuer. S.Turizmde Devre Mülk Devre Tatil , Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, 2006.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SELVİ M. S., YILMAZ G., BALOĞLU S., GÜT A., Consumer Perceptions of Store Image, Unuiversity of Agribusiness and Rural development, International Balkan and Near Eastern Social Science Conference Series IBANESS Conference Series (12.03.2016-13.06.2016).
Özet bildiri
2. SELVİ M. S., GÜT A., BALOĞLU S., BAŞARGAN U., A Study regarding Family Physicians’Purchase Decision-Making Process, Unuiversity of Agribusiness and Rural development, International Balkan and Near Eastern Social Science Conference Series IBANESS Conference Series, (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
3. SELVİ M. S., CAVLAK H., Awareness Level and Attitudes of Turkish Municipalities Concerning the EU’s EDEN Initiative: A Study Conducted in Black Sea Region, 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference (24.04.2012-29.04.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. CAVLAK H., SELVİ M. S., Calypso as a Social Tourism Initiative in the EU: Opportunities and Challenges for Turkey, 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference (24.04.2012-29.04.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. SELVİ M. S., Socio-Cultural Impacts of Festivals: A Local Community Perspective, International Conference 2008“Cultural and Event Tourism: Issues & Debates” (05.11.2008-09.11.2008).
Tam metin bildiri
6. SELVİ M. S., An Evaluation of Timeshare Ownership For Consumers In Turkey, International Tourism Biennial, Lessons from the Past. Directions fort the Future (30.04.2007-05.05.2007).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SELVİ M. S., CAVLAK H., Havayollarında Şirket Sorumluluğu ve Yolcu Hakları, 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (20.04.2012-22.04.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. SELVİ M. S., BAŞ M., TUNCEL A., ŞAHİN S., Seyahat Acentelerinde Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Nitel Bir Araştırma, 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (20.04.2012-22.04.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. SELVİ M. S., CAVLAK N., Sualtı Turizm Çekiciliği Olarak İstanbul Akvaryumun Değerlendirilmesi, 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (20.04.2012-22.04.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. SELVİ M. S., TUNCEL A., BAŞ M., Üniversite Gençliğinin Turizm Deneyimlerini Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (12.04.2012-15.04.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. AYDIN E., SELVİ M. S., CAVLAK N., Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Persfektifinden Paydaşların Turizme Etkisi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (12.04.2012-15.04.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. SELVİ M. S., ABANOZ N., CAVLAK N., Ziyaretçi Perspektifinden Rafting Sporunun Etkileri, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (12.04.2012-15.04.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. SELVİ M. S., KURBAN Z., DEMİRER D., Kanada’da Kırsal Turizm Uygulamaları ve Türkiye İçin Çıkarımlar, 1.Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı (01.12.2011-04.12.2011).
Tam metin bildiri
8. SELVİ M. S., TUNCEL A., BAŞ M., Kırsal Alandaki Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Personel Devir hızı: Akçakoca Örneği, 1.Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı (01.12.2011-04.12.2011).
Tam metin bildiri
9. SELVİ M. S., KİŞİOĞLU E., ÇAKIRLI H., Yerel Festivallerin Esnaf ve Sanatkarlara Etkisi: Kdz. Ereğli Şehir Merkezinde Bir Araştırma, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı (01.12.2011-04.12.2011).
Tam metin bildiri
10. SELVİ M. S., BAŞ M., TUNCEL A., Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Fiyat-Hizmet Dengesi, 1.Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı (01.12.2011-04.12.2011).
Tam metin bildiri
11. SELVİ M. S., MUTLU Ç., ŞAHİN T., Kırsal Alandaki Turizm Eğitim Kurumlarının Endüstriyel Kuruluşlar Açısından Değerlendirilmesi, V.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (27.05.2010-30.05.2010).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. ÇOMAKLI Ş. E., SELVİ M. S., Kış Turizminde Uygulamalı Kayak Eğitmenliğinin Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (27.05.2010-30.05.2010).
Tam metin bildiri Erişim Linki
13. SELVİ M. S., COŞKUN K., Turizmde Devremülk Satınalma Nedenleri ve Tüketici Profilini Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma, V.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (27.05.2010-30.05.2010).
Tam metin bildiri Erişim Linki
14. SELVİ M. S., İlişki Kalitesi Bileşenlerinin Otel İşletmelerinde Müşteri Sadakatine Etkisi, Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi (25.10.2008-29.10.2008).
Tam metin bildiri Erişim Linki
15. SELVİ M. S., Web Siteleri Seyahat Acentalarının Pazarlama Sürecinde Etkili Midir?, III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu (17.10.2008-19.10.2008).
Tam metin bildiri
16. SELVİ M. S., Seyahat Acentalarının Kültür Destinasyonu Adıyaman’ı Pazarlamada Karşılaştıkları Sorunlar, Güneşe Yürümek, II. Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu (10.10.2008-12.10.2008).
Tam metin bildiri
17. SELVİ M. S., Paket Turlarda Tüketici Sorunları ve Turist Haklarına İlişkin Bir Araştırma, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (23.04.2008-27.04.2008).
Tam metin bildiri
18. SELVİ M. S., Seyahat Acentalarının Satış ve Pazarlama Sürecinde Karşılaşılan Mesleki Etik Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, III. Balıkesir ULusal Turizm Kongresi, Balıkesir, (17.04.2008-19.04.2008).
Tam metin bildiri Erişim Linki
19. SELVİ M. S., Otel İşletmelerinde Markalaşmanın Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Gelişimine Olası Etkileri, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi (20.04.2006-22.04.2006).
Tam metin bildiri
20. SELVİ M. S., Türkiye’de Turistik Ürün Çeşitlendirmesi: Bir Analitik Yaklaşım, Yeni Milenyumda Turizm ve Türkiye (17.04.2000-19.04.2000).
Tam metin bildiri
21. SELVİ M. S., Bölgesel Kalkınmada Sürdürülebilir Turizm ve Çevresel Etkileri, II. Karamürsel Denizcilik Sempozyumu (06.04.1997-08.04.1997).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi’ne (HUMANITAS), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. NKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, BJSS Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
4. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ödüller
1. Namık Kemal Üniversitesi BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ (2012 Yılı Performans Değerlendirmesine göre İkincilik Ödülü).
2. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD) Araştırma Ödülü.
Üyelikler
Namık Kemal Üniversitesi, Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Komisyon Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-.
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Metinleri, Hakem Kurulu Üyesi, Üye, 2013-2013.
Namık Kemal Üniversitesi, UZEM Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-.
Namık Kemal Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Uzaktan Eğitim Program Koordinatörü, Başkan, 2013-.
Namık Kemal Üniversitesi,Stratejik Planlama Kurul Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-.
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Metinleri, Hakem Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-.
Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (HUMANITAS) Bilim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-.
VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Seçici Kurul Üyeliği, Üye, 2012-2012.
VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Kemer-Antalya, Üye, 2012-2012.
VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Seçici Kurul Üyeliği, Üye, 2012-2012.
VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Seçici Kurul Üyeliği, Kemer-Antalya, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-.
I. Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, Eğirdir/ISPARTA, Üye, 2011-2011.
V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Serbest Bildiriler Seçici Kurul (Jüri) Üyeliği, Nevşehir., Üye, 2010-2010.
Ege Academic Review, Journal of Economic, Administrative and Political Studies, Ulusal ve Uluslararası Yayın Danışma Kurulu Üyeliği, Danışman, 2010-2010.
V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Nevşehir, Üye, 2010-2010.
IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Doktora Tezi Seçici Kurul (Jüri) Üyeliği, Antalya, Üye, 2008-2008.
III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, Eğirdir/Isparta., Üye, 2008-2008.
III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Balıkesir, Üye, 2008-2008.
IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Antalya., Üye, 2008-2008.
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Üyesi, Üye No: 39, Üye, 2006-.
Katıldığı Kurslar
TURİZM VE OTELCİLİK EĞİTİMİ, Yer:AKÇAKOCA KAYMAKAMLIĞI, 06.05.2007-14.09.2007.
TURİZM VE OTELCİLİK EĞİTİMİ, Yer:AKÇAKOCA KAYMAKAMLIĞI, 02.04.2006-31.08.2007.